Technik organizacji turystyki

UWAGA1     BRAK NABORU W ROKU 2024/2025

Technik organizacji turystyki to zawód dla ludzi z pasją, ciekawych świata i natury, posiadających zainteresowania krajoznawcze, kulturalne i administracyjne, pragnących spełniać marzenia o podróżach – swoje i innych. Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „technik organizacji turystyki” powinny charakteryzować: zainteresowanie turystyką, kreatywność, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, wyobraźnia przestrzenna. Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: dobra organizacja pracy, samodzielność, wytrwałość w działaniu, operatywność, samokontrola, komunikatywność, asertywność, duża odporność na stres, wysoka kultura osobista, cierpliwość, wytrwałość, dokładność. 

Możliwości podjęcia pracy:

ikonka1w biurach podróży (np. jako pilot czy przewodnik turystyczny), hotelach, schroniskach, ośrodkach sportowo – rekreacyjnych,  agroturystyce, punktach informacji turystycznej,

ikonka1organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, w biurach organizacji kongresów i konferencji, firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego,

ikonka1wydawnictwach opracowujących i publikujących przewodniki i albumy turystyczne, lokalnych centrach informacji turystycznej, regionalnych fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się turystyką, czy urzędach marszałkowskich, punktach informacji turystycznej w urzędach miast i gmin, ale także w portach lotniczych, w administracji parków narodowych i krajobrazowych.