MechatronikMechatronika to interdyscyplinarna dziedzina, w skład której wchodzą: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka. Urządzeniem mechatronicznym może być zautomatyzowana śluza, współczesny samochód, ale także pralka czy biochip analityczny. Kształcenie w tym kierunku będzie rozszerzone o treści z zakresu lakiernictwa przemysłowego, dzięki czemu absolwent zdobędzie cenione na rynku pracy kompetencje. Zautomatyzowane i zrobotyzowane lakiernie pracują w przemyśle motoryzacyjnym, maszyn budowlanych, AGD czy elektromaszynowym. Absolwent szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

iko1montowania urządzeń i systemów mechatronicznych (elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych);

iko1eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

iko1projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

iko1programowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

iko1posługiwania się językiem angielskim w branży mechatronicznej.