InformatykTechnik informatyk to zawód szerokoprofilowy dla administratorów, projektantów, programistów, jak i grafików komputerowych. Charakterystyczna dla technika informatyka uniwersalnośd sprawia, iż znajdzie on zatrudnienie nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie obecna jest informatyzacja. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

iko6montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych (drukarek komputerowych, skanerów, ploterów);

iko6projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami;

iko6projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

iko6tworzenia stron www i aplikacji internetowych oraz administrowania tymi stronami i aplikacjami;

iko6posługiwania się językiem angielskim w branży informatycznej.