Pojazdów Samochodowychuwaga     BRAK NABORU W ROKU 2024/2025

Technik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych. posługiwania się językiem angielskim w branży samochodowej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

iko7diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

iko7obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

iko7posługiwania się najnowszymi technologiami i metodami diagnostycznymi w obszarze motoryzacji;

iko7posługiwania się językiem angielskim w branży samochodowej.