uwaga     BRAK NABORU W ROKU 2024/2025

Technik Elektrykelektryk to zawód przyszłości, pełen wyzwań i możliwości samorealizacji. Nasza szkoła ma długie tradycje w kształceniu w tym zawodzie. Przyszli technicy elektrycy już od pierwszej klasy rozpoczynają zdobywanie wiedzy i umiejętności w praktycznych pracowniach elektrycznych, które są regularnie unowocześniane. Objęcie klasy technik elektryk patronatem przez firmę Ania Holding stanowi ogromne wsparcie procesu kształcenia w tym zawodzie. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w rzeczywistym miejscu pracy, mogą współpracować z cenionymi specjalistami i obsługiwać nowoczesny sprzęt. Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk, będziesz przygotowany do:

ikowykonywania prac montażowych i eksploatacyjnych w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów;

ikosterowania urządzeń, maszyn oraz lokalizowania i naprawy układów automatyki;

 ikoprojektowania instalacji i systemów zarządzania energią w nowoczesnych budynkach.