Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie  przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: obsługi, diagnozowania oraz naprawy mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, a w szczególności do:
- przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
- diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
- wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów.
 Do głównych zadań zawodowych elektromechanika pojazdów samochodowych będzie należało:
ikonka3sprawdzanie stanu technicznego instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;

ikonka3wykonywanie montażu i demontażu instalacji elektrycznych samochodów;


ikonka3przeprowadzanie konserwacji i przeglądów okresowych wyposażenia elektrycznego, mechatronicznego i  elektronicznego pojazdów samochodowych;


ikonka3lokalizacja i usuwanie uszkodzeń w układach elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych pojazdów samochodowych.