Grafiki I Poligrafii Cyfrowej

uwaga    BRAK NABORU W ROKU 2024/2025

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to bardzo prężnie rozwijający się kierunek kształcenia, przede wszystkim w związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi produktów poligraficznych, publikacji multimedialnych, modelowania 3D. Absolwent technikum grafiki i poligrafii cyfrowej jest poszukiwany w branży reklamowej, poligraficznej, rozrywkowej, fotograficznej, artystycznej, w wydawnictwach, studiach tworzących grafikę i animację na potrzeby Internetu, we wzornictwie przemysłowym, w inżynierii do projektowania maszyn oraz w innych dziedzinach życia. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

iko9opracowania publikacji i prac graficznych do drukowania;

iko9obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;

iko9projektowania i modelowania 3D;

iko9prowadzenia procesów drukowania 2D, 3D i obróbki wykończeniowej wydruków;

iko9obsługiwania zaawansowanych programów do tworzenia grafiki oraz multimediów (oprogramowanie firmy Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, Dreamweaver, oprogramowanie CorelDraw, Blender, Impozycjoner itp.).