Mechanik Kierowca

uwaga     BRAK NABORU W ROKU 2024/2025

Kierowca mechanik zajmuje się transportem ładunków oraz wykonuje prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzeniem dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego i ładunków. Kierowca mechanik ma również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

iko8prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów (kat.: B, C prawa jazdy);

iko8wykonywania prac związanych z przewozem drogowym ładunków; prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego ładunków;

iko8wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

iko8oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.