technik mechanik system zaoczny

uwaga     BRAK NABORU W ROKU 2024/2025

Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Kształcenie w tym zawodzie obejmuje takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Technik mechanik może znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i na stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w zakładach produkcyjnych jako kontroler jakości, instalator i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne. Technik mechanik pracuje przeważnie w przemyśle, lecz także w komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Współczesny technik mechanik powinien:

ikonka4znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeo pomiarowych i diagnostycznych;

 

ikonka4umieć projektowad proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych;

 

ikonka4mieć wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji;

 

ikonka4posiadać umiejętnośd instalacji i obsługi współczesnych urządzeń mechanicznych.