Informacja na temat rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie

"Nowoczesna szkoła, kreatywny pracodawca"

           ***

W celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji. Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym w wersji pisemnej - (pdf),

Należy pamiętać, że dane w formularzach powinny być pozbawione błędów. Prosimy o uważne wypełnienie dokumentów.

Załączniki do Formularza zgłoszeniowego:

- Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wyjazdu;

- List motywacyjny;

- Opinia wychowawczy i nauczyciela języka angielskiego;

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

***

Rekrutacja trwa do dnia 7 kwietnia 2022 r.

Życzymy powodzenia !!!