Dzięki Projektowi „Poznaj Polskę” młodzież naszej szkoły miała możliwość skorzystania z dotacji celowej, a środki finansowe przeznaczane zostały na dofinansowanie 3 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi i realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego młodzieży poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Dzięki temu uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu zobaczyli: Toruń a w nim: „Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy” , Stare i Nowe Miasto; Warszawę - Historyczny Zespół Miasta, „Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” oraz Wrocław a w nim: Hydropolis Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu, Halę Stulecia czy Stary Rynek.