Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Konkurs literacki

"Ten dzień sprawił, że..."

Celem konkursu adresowanego dla uczniów szkoły jest:

-Rozwijanie umiejętności twórczej pisania.

-Rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowania spostrzeżeń i zadawania pytań.

-Zainteresowanie literaturą.

-Pobudzenie wyobraźni i wrażliwości młodych autorów oraz popularyzowanie ich twórczości.

-Prezentacja własnej twórczości literackiej.

 Prace w formie wiersza (maksymalnie 3 tytuły), opowiadania bądź scenki dramatycznej należy składać w 2 egzemplarzach u organizatorek.

Konkursu w terminie do dnia 7 marca 2016 r.

Prace w formie wydruku komputerowego nie mogą przekraczać 3 stron A4 (opowiadanie), 5 stron A4 (scenka dramatyczna) w przypadku wiersza nie ma limitu znaków.

Kryteria oceniania będą uwzględniać:

-Twórczy charakter utworu.

-Poprawność językowa i stylistyczna.

-Samodzielność i oryginalność pracy.

-Estetyka pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu

 Karolina Kik

Anna Pawlak-Łacina

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME