Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

MATURZYSTO – WAŻNE INFORMACJE DLA CIEBIE

  • Na egzamin może przyjść WYŁĄCZNIE OSOBA ZDROWA bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli przebywasz w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub sam objęty jesteś kwarantanną lub izolacją wwarunkach domowych NIE MOŻESZ UCZESTNICZYĆ W EGZAMINIE.
  • Na teren szkoły NIE WNOSIMY ZBĘDNYCH RZECZY, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
  • Na egzaminie korzystamy WYŁĄCZNIE Z WŁASNYCH przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. NIE WOLNO POŻYCZAĆ przyborów od innych osób.
  • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść WŁASNĄ BUTELKĘ Z WODĄ.
  • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej ZACHOWAJ ODPOWIEDNI ODSTĘP (co najmniej 1,5 m) oraz miej ZAKRYTE USTA ORAZ NOS. Zapoznaj się z PLANEM SYTUACYJNYM korzystania z wejść do szkoły oraz opuszczania terenu szkolnego po egzaminie w zależności od miejsca zdawania egzaminu.

Rysunek MATURY do internetu

 

  • Na teren szkoły możesz wejść WYŁĄCZNIE Z ZAKRYTYMI USTAMI I NOSEM (maseczka, przyłbica), po wcześniejszej DEZYNFEKCJI RĄK PRZY WEJŚCIU do szkoły. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu wskazanych miejsc.
  • W TRAKCIE EGZAMINU masz obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
  • NIE DOTYKAJ dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegaj HIGIENY KASZLU i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
  • Koniecznie zachowaj ODPOWIEDNI DYSTANS OD INNYCH zdających po zakończonym egzaminie (wrażeniami po egzaminie podziel się z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły).
  • Swoje rzeczy osobiste (plecak, torba, kurtka, telefon itp.) będziesz mógł zostawić w foliowym worku, ale ogranicz je do CAŁKOWITEGO MINIMUM.

MATURA 2020

PLAN 

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME