Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

 

          Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina, w skład której wchodzą: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka. Urządzeniem mechatronicznym może być zautomatyzowana śluza, współczesny samochód, ale także pralka czy biochip analityczny.

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych (elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych);
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • posługiwania się językiem angielskim w branży mechatronicznej.

cykl kształcenia absolwent gimnazjum 4 lata

          Technik obsługi turystycznej może pracować w biurach podróży, agencjach turystycznych, hotelach, pensjonatach i punktach informacji turystycznej. Może zostać pilotem wycieczek i rezydentem biur podróży. W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji: animatora czasu wolnego i wychowawcy kolonijnego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej będzie przygotowany do:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów;
 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych;
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych;
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów;
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów.

cykl kształcenia absolwent gimnazjum 4 lata

cykl kształcenia absolwent szkoły podstawowej 5 lat

          Technik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w firmach usługowych, handlowych i produkcyjnych branży motoryzacyjnej oraz doradztwa technicznego.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
 • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych;
 • posługiwania się najnowszymi technologiami i metodami diagnostycznymi w obszarze motoryzacji;
 • posługiwania się językiem angielskim w branży samochodowej.

cykl kształcenia absolwent gimnazjum 4 lata

cykl kształcenia absolwent szkoły podstawowej 5 lat

          Technik organizacji reklamy może pracować w agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, w działach marketingu i reklamy, biurach ogłoszeń, środkach masowego przekazu, w działach promocji, agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, agencjach do kontaktu z prasą oraz agencjach kształtowania opinii publicznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • • stosowania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie organizacji reklamy;
 • • stosowania grafiki komputerowej, fotografii reklamowej i technik poligraficznych;
 • • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 • • organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
 • • projektowania oraz wykonywania środków reklamowych;
 • • posługiwania się językiem angielskim w dziedzinie marketingu i reklamy.

cykl kształcenia absolwent gimnazjum 4 lata

cykl kształcenia absolwent szkoły podstawowej 5 lat

          Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest poszukiwany w branży reklamowej, poligraficznej, rozrywkowej, fotograficznej, artystycznej, w wydawnictwach, studiach tworzących grafikę i animację na potrzeby internetu, we wzornictwie przemysłowym, w inżynierii do projektowania maszyn oraz w innych dziedzinach życia.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowania publikacji i prac graficznych do drukowania;
 • obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
 • przygotowywania prezentacji graficznych multimedialnych;
 • wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;
 • prowadzenia procesów drukowania 2D i 3D;
 • obsługiwania zaawansowanych programów do tworzenia grafiki oraz multimediów (AdobePhotoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, CorelDraw, Blender itp.).

cykl kształcenia absolwent gimnazjum 4 lata

cykl kształcenia absolwent szkoły podstawowej 5 lat

          Technik informatyk to zawód poszukiwany na dynamicznie rozwijającym się rynku IT. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych (drukarek komputerowych, skanerów, ploterów);
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami;
 • posługiwania się językiem angielskim w branży informatycznej.

cykl kształcenia absolwent gimnazjum 4 lata

cykl kształcenia absolwent szkoły podstawowej 5 lat

          

          Technik elektryk posiada wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych, informatyki technicznej oraz komputerowych systemów pomiarowych. Łączy kompetencje elektronika, automatyka, informatyka oraz mechanika. W ramach kształcenia zawodowego oferta dydaktyczna szkoły została poszerzona o moduł „odnawialne źródła energii”.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • montażu i konserwacji instalacji elektrycznych;
 • eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • posługiwania się językiem angielskim w branży elektrycznej.

Informacje dodatkowe:

 • praktyka zawodowa będzie odbywać się m.in. w firmie Ania Holding;
 • uzupełnianiem nauki będą wycieczki i szkolenia organizowane przez firmę;
 • uczniowie otrzymają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień energetycznych.

cykl kształcenia absolwent gimnazjum 4 lata

cykl kształcenia absolwent szkoły podstawowej 5 lat

 

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME