Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

          W ramach Rządowego programu wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” pod nazwą ,,Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu otrzymał w czerwcu 2017 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 12 000,00 zł na zakup książek nie będących podręcznikami.

Mamy nadzieję, że wzbogacenie biblioteki szkolnej księgozbiorem pochodzącym z realizacji ww. Programu przyczyni się do upowszechniania czytelnictwa wśród naszej młodzieży, rozwinie świadomość czytelniczą i podniesie poziom czytelnictwa w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.

PFRON logo funduszu

         Decyzją Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 11 listopada 2017 roku Powiat Wieluński otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na realizację projektu w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru B programu: ,,Zakup schodołazu dla niepełnosprawnego ucznia Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu” w kwocie 3 570,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

W ramach w/w projektu kupiony został schodołaz gąsiennicowy VIMEC T09, który przyjęty został na stan środków trwałych Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Uchwałą Nr 2234/2015 Zarządu z dnia 08.10.2015 r. oraz Uchwałą Nr 113/X/2015 Rady Nadzorczej z dnia 22.10.2015 r. udzielił Powiatowi Wieluńskiemu dofinansowania na realizację zadania: ,,Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu” w formie pożyczki w kwocie 359 555,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 00/100) oraz w formie dotacji w kwocie 359 555,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 00/100).

Wartość całkowita w/w zadania to kwota 770 773,94 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy 94/100) z tego kwota 719 110,00 zł (słownie złotych: siedemset dziewiętnaście tysięcy sto dziesięć 00/100) stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach zadania ,,Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu” wykonamy:

- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku warsztatów szkolnych;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram wjazdowych;

- montaż układu wentylacji z oczyszczaniem i recyrkulacją;

- wymianę układu grzewczego;

- montaż ciepłociągu;

- obróbki blacharskie;

- instalację odgromową.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

 

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME