Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Projekty w trakcie realizacji

1. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu pt. ,,Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 na realizację zadania pn.: Program Edukacji Ekologicznej pn. „EKO-aktywni dla czystego powietrza” realizowany w Zespole Szkół nr  2 im. Jana Długosza w Wieluniu. 

W ramach otrzymanej dotacji zostaną zorganizowane wycieczki edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, konkursy na prezentacje multimedialne, konferencje i wykłady ekologiczne.

Kwota przyznanej dotacji wyniosła 21 771,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2019 r.

 

2. „Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu na miarę łódzkiego rynku pracy”.

loga

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nr umowy RPLD.11.03.01/1/18/035

Wartość projektu: 725 125,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 652 612,50 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2020

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 100 uczniów na różnych kursach a mianowicie z zakresu:

- spawanie metodą MAG

- projektowanie instalacji elektrycznych i tablic rozdzielczych

- obsługa układów klimatyzacji pojazdów samochodowych

- obsługa  urządzenia do pomiaru geometrii pojazdów samochodowych 3D

- obsługa programu do wspomagania projektowania CAD/CAM

Dodatkowo każdy uczestnik projektu odbędzie miesięczny staż w zakładzie pracy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/035

Formularz ofertowy

Oświadcznie zbiorcze

Zapytanie ofertowe

Informacja o wybranym wykonawcy 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/035

Formularz ofertowy

Oświadcznie zbiorcze

Zapytanie ofertowe

Informacja o wybranym wykonawcy 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/035

Formularz ofertowy

Oświadcznie zbiorcze

Zapytanie ofertowe

Informacja o wybranym wykonawcy 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/035

Formularz ofertowy

Oświadcznie zbiorcze

Zapytanie ofertowe

 Informacja o wybranym wykonawcy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/035

Formularz ofertowy

Oświadcznie zbiorcze

Zapytanie ofertowe

Informacja o wybranym wykonawcy 

*  *  *  *  *

TERMINY SZKOLEŃ

Aktualny terminarz szkoleń

 

3. „Wykwalifikowany absolwent ZS nr 2 w Wieluniu Plus”.

loga

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nr umowy RPLD.11.03.01/1/18/055

Wartość projektu: 760 658,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 684 592,87 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2020

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 100 uczniów na różnych kursach a mianowicie z zakresu:

- programowania i obsługi robota spawalniczego

- programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

- projektowania, programowania i symulowania systemów mechatronicznych

- wydruku 3D i fotografii

Dodatkowo każdy uczestnik projektu odbędzie miesięczny staż w zakładzie pracy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/055

Formularz ofertowy

Oświadcznie zbiorcze

Zapytanie ofertowe

Informacja o wybranym wykonawcy 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/055

Formularz ofertowy

Oświadcznie zbiorcze

Zapytanie ofertowe

Informacja o wybranym wykonawcy 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/055

Formularz ofertowy

Oświadcznie zbiorcze

Zapytanie ofertowe

W związku z pojawiającym się wątpliwościami uprzejmie informujemy,  iż zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz formularzem oferty Zamawiający planuje dokonać zakupu:

- 11 stacjonarnych zestawów komputerowych  o profes.  parametrach pozwalających na obsługę specjalistycznego oprogramowania graficznego

oraz

- 11 pakietów oprogramowania  Windows i Office, do  wyżej wymienionych 11 komputerów

 Informacja o wybranym wykonawcy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/055

Formularz ofertowy

Oświadcznie zbiorcze

Zapytanie ofertowe

 Informacja o wybranym wykonawcy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/055

Formularz ofertowy

Oświadczenie zbiorcze

Zapytanie ofertowe

Informacja o wybranym wykonawcy

*  *  *  *  * 

TERMINY SZKOLEŃ

Aktualny terminarz szkoleń

 

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME