Badania dla kandydatów

do klasy I w zawodach odbędą się w szkole:

22.07.2021 w godz. od 8.00 do 11.30

technik informatyk,

technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

technik mechanik(Szkoła Branżowa II Stopnia).

23.07.2021 w godz. od 8.00 do 11.30

technik elektryk,

technik mechatronik,

technik pojazdów samochodowych.

26.07.2021w godz. od 8.00 do 11.30

mechanik monter maszyn i urządzeń,

operator obrabiarek skrawających.

do klasy I w zawodach odbędą się w Łodzi:

22.07-20.08.2021 po rejestracji telefonicznej 42 27-21-803

technik transportu drogowego,

kierowca mechanik.

Termin dostarczenia badań do szkoły do 20.08.2021

w razie braku możliwości zrobienia badania, należy złożyć oświadczenie dostępne w punkcie rekrutacyjnym w szkole do 20.08.2021, wtedy czas na badania wydłuży się do 24.09.2021.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia od lekarza będzie równoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole.

Badania odbywają się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Łodzi, ul. Aleksandrowska 61/63.


Wszystkie badania są bezpłatne.


Po wywieszeniu list w szkole w dniu 22.07.2021 kandydat sprawdza czy jest na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Następnie musi w określonym wyżej terminie wykonać badanie lekarskie o przeciwskazaniach do zawodu, aby zostać przyjętym do szkoły.