Badania w zawodzie kierowca mechanik  odbędą się w Łodzi

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi

ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź

- I piętro  rejestracja

 

1. 17.07.2023r - od godz. 8:00 - 18 osób

2. 18.07.2023r - od godz. 8: 00 - 16 osób

3. 20.07.2023r - od godz.  8:00 - termin dodatkowy dla osób  które nie będą mogły być w dniu 17 - 18.07.2023r z tym że w dniu 21.07.2023r osoby te będą musiały zgłosić się kolejny raz w WOMP w Łodzi

 

Kandydaci zgłaszają sie na badania w kolejności alfabetycznej z listy osób zakwalifikowanych