Operator Obrabiarek SkrawającychOperator obrabiarek skrawających to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami znajdą zatrudnienie w mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, w kraju i za granicą. Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwiają obsługę coraz nowocześniejszych maszyn. Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, w tym obrabiarki sterowane numerycznie (CNC). Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie posiadał kwalifikacje do następujących zadań zawodowych:

oko3przygotowania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

oko3wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

oko3wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

 

Prezentacja1

Prezentacja2