Transportu DrogowegoTechnik transportu drogowego to satysfakcjonujący zawód z przyszłością. Absolwent szkoły w zawodzie technik transportu drogowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

iko5kierowania pojazdami transportu drogowego (kat.: B, C prawa jazdy);

iko5eksploatowania i konserwowania środków transportu drogowego;

iko5planowania i organizowania prac dotyczących przewozu podróżnych oraz ładunków;

iko5organizowania transportu drogowego;

iko5obsługiwania pasażerów i ładunków w transporcie drogowym;

iko5sporządzania dokumentacji związanej z przewozem osób i ładunków;

iko5stosowania programów komputerowych wspomagających organizację przewozu osób i ładunków;

iko5prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.