Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

          Projekt skierowany jest do 148 uczniów(139M i 9K) klas II i III ZSnr2 w Wieluniu. W projekcie przeszkolonych zostanie 9 nauczycieli (1K i 8M) z zakresie obsługi zakupionego doposażenia.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy ww. uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji z zakresu programowania robota spawalniczego, projektowania CAM i CAD, obsługi diagnoskopu samochodowego, projektowania i montażu układów oraz doświadczenia zawodowego w ramach staży i praktyk zawodowych.

Rezultatem będzie zdobycie przez 148 uczniów ww. kompetencji i uzyskanie certyfikatów je potwierdzających. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 148 uczniów poprzez odbycie staży/praktyk zawodowych.

Każdy z uczniów ma możliwość uczestnictwa w jednym wybranym adekwatnie do profilu szkoleniu.

W ramach projektu wyodrębniono 5 zadań dla rozwoju kompetencji:

(1)programowanie robota spawalniczego;

(2) projektowanie CAM i CAD;

(3) projektowanie i montaż układów pneumatycznych i hydraulicznych;

(4) obsługa diagnoskopu samochodowego

(5) projektowanie i montaż instalacji elektrycznych i szaf sterownych.

Po ukończeniu szkoleń, uczeń odbywa staż/praktykę zawodową (Zadanie 6) w określonej firmie (zgodnie z profilem klasy i z odbytym szkoleniem) w wymiarze 150h w wakacje.

Zadanie 7 i 8 są to zadania odnoszące się do doposażenia i szkoleń dla nauczycieli.

Dobór szkoleń podyktowany jest wcześniejszą analizą rynku - potrzeb uczniów, którzy przy doborze szkoły najczęściej biorą pod uwagę dodatkową ofertę szkoły oraz możliwość udziału w stażach/praktykach podnoszących kompetencje zawodowe, oraz pracodawców poprzez wzmocnienie najbardziej pożądanych przez nich kompetencji zawodowych.

 

− wartość projektu, 1 094 449,62

− wkład Funduszy Europejskich 930 449,62

 

Harmonogram szkoleń 

* * * * *

Informacja o wynikich zapytania ofertowego

W związku z zaistniałymi omyłkami rachunkowymi zamieszczamy sprostowania zapytań ofertowych z dnia 10-05-2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 6 z dnia 9.05.2017r.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 6 z dnia 10.05.2017r.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 7 z dnia 9.05.2017r.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 8 z dnia 9.05.2017r.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 8 z dnia 10.05.2017r.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 9 z dnia 9.05.2017r.

 

Projekt skierowany jest do 148 uczniów klas II i III Zespołu Szkół nr 2
w Wieluniu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy 148 uczniów i 9 nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu poprzez podniesienie ich kompetencji z zakresu programowania robota spawalniczego, projektowania CAM i CAD, projektowania i montażu układów pneumatycznych i hydraulicznych, obsługi diagnoskopu samochodowego, projektowania i montażu instalacji elektrycznych i szaf sterowniczych oraz doświadczenia zawodowego 148 uczniów w/w placówki w ramach staży i praktyk zawodowych do końca 2018 roku.

Każdy z uczestnik ma możliwość uczestniczenia w jednym wybranym szkoleniu:

1. Programowanie i obsługa robota spawalniczego

2. Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM

3. Projektowanie i montaż układów pneumatycznych i hydraulicznych

4. Obsługa diagnoskopu samochodowego wykorzystywanego w diagnostyce i naprawie pojazdów

5. Projektowanie i montaż instalacji elektrycznych i szaf sterowniczych

 

Regulamin projektuZAPYTANIE OFERTOWE nr 1
w sprawie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkoleń dla 48 uczniów klas II i III i 2 nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza, ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń, z zakresu komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM z dnia 07.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

w sprawie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkoleń dla 40 uczniów klas II i III i 2 nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza, ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń, z zakresu obsługi diagnoskopu samochodowego marki BOSCH typ FSA 720 wykorzystywanego w diagnostyce i naprawie pojazdów z dnia 07.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

w sprawie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkoleń dla 30 uczniów klas II i III i 2 nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza, ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń, z zakresu projektowania i montażu instalacji elektrycznych i szaf strefowych z dnia 07.04.2017 r.

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4
w sprawie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkoleń dla 10 uczniów klas II i III i 3 nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza, ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń, z zakresu programowania i obsługi robota przemysłowego (spawalniczego) z dnia 07.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5
w sprawie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkoleń dla 20 uczniów klas II i III i 2 nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza, ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń, z zakresu projektowania i montażu układów pneumatycznych i hydraulicznych z dnia 07.04.2017 r. 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6

„Dostawa oraz montaż zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym i wymaganym oprogramowaniem, osprzętu dodatkowego wraz z instalacją u Zamawiającego”

W związku z problem z pocztą email podaną w zapytaniach i brakiem możliwości odczytania pytań przesłanych na adres mailowy wydłużono termin składania ofert do 28.04.2017 do godz. 12.00. 

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.04.2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7

„Dostawa specjalistycznych licencji i oprogramowania ”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8

„Doposażenie pracowni pojazdów samochodowych, elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, diagnostyki samochodowej dla zawodów: technik: pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów mechatronik, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych”

W dniu 13.04.2017 zostało dodane sprostowanie.

W związku z problem z pocztą email podaną w zapytaniach i brakiem możliwości odczytania pytań przesłanych na adres mailowy wydłużono termin składania ofert do 28.04.2017 do godz. 12.00.

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.04.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9

„Doposażenie pracowni: eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych , technologii mechanicznej i rysunku technicznego, elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych dla zawodów: technik mechatronik, pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów, elektryk”

  • Dokumenty do pobrania /zip

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na błędy w zapytaniu zostaje ono anulowane z dniem 13.04.2017.

Z tym samym dniem zostaje zamieszczone poprawne zapytanie pn. „Doposażenie pracowni: eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, technologii mechanicznej i rysunku technicznego, elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych dla zawodów: technik  mechatronik, pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów, elektryk”

W związku z problem z pocztą email podaną w zapytaniach i brakiem możliwości odczytania pytań przesłanych na adres mailowy wydłużono termin składania ofert do 28.04.2017 do godz. 12.00.

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.04.2017r.

 

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME