WIECZÓR POEZJI „Po drugiej stronie powiek”
LAUREACI Olimpiady Wiedzy Informatycznej 2017
Targi Edukacyjne 09.02.2017 r.
Szkolny turniej GIER CS i KONSOLA FIFA 13.01.2017r.
Mikołaj w Zespole Szkół nr 2
Turniej Tenisa Stołowego o "PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 "
Uczestnicy i Laureaci Szkolnego Etapu Konkursu "Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę”
Awans Szkolnej Drużyny Piłki Ręcznej do Finału Wojewódzkiego
Gala Kreatywna Klasa Dziennika Łódzkiego
III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LAUREACI KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ
III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LAUREACI KONKURSU POEZJI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ
POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY O ,,Złote Pióro Starosty Wieluńskiego”
Wycieczka była nagrodą dla uczniów o bardzo dobrej frekwencji.
Wycieczka Klasy I TT do OPOLA
Wymiana Ochtrup 2016 8-15.10.2016
Dzień Edukacji Narodowej 2016
Wycieczka klasy patronackiej Wielton S.A. targach IAA Hannower 2016r.
Narodowe Czytanie
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

"Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera"

Monteskiusz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

KONKURS PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu

II. Cele konkursu

  • popularyzacja czytelnictwa;
  • wzrost poziomu świadomości młodzieży dotyczącej wpływu czytania

   na wszechstronny rozwój człowieka;

  • rozbudzanie inwencji twórczej;
    • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej

     młodzieży;

  •    promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie;

III. Warunki uczestnictwa

  •    konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu;
  • tematyka

– plakat promujący czytelnictwo;

  • technika prac

– dowolna (rysunek, collage, grafika komputerowa lub techniki mieszane);

  • format prac

– nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

IV. Termin i miejsce składania prac

Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki szkolnej

do dnia 25 kwietnia 2016 roku.

V. Oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury.

Komisja konkursowa oceni pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, czytelność przekazu i estetykę wykonania. Jury wybierze 3 najciekawsze prace.

VI. Nagrody

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Laureaci konkursu otrzymają interesujące nagrody.

Opracowały: Anna Konopka i Anna Pawlak – Łacina

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME