WIECZÓR POEZJI „Po drugiej stronie powiek”
LAUREACI Olimpiady Wiedzy Informatycznej 2017
Targi Edukacyjne 09.02.2017 r.
Szkolny turniej GIER CS i KONSOLA FIFA 13.01.2017r.
Mikołaj w Zespole Szkół nr 2
Turniej Tenisa Stołowego o "PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 "
Uczestnicy i Laureaci Szkolnego Etapu Konkursu "Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę”
Awans Szkolnej Drużyny Piłki Ręcznej do Finału Wojewódzkiego
Gala Kreatywna Klasa Dziennika Łódzkiego
III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LAUREACI KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ
III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LAUREACI KONKURSU POEZJI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ
POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY O ,,Złote Pióro Starosty Wieluńskiego”
Wycieczka była nagrodą dla uczniów o bardzo dobrej frekwencji.
Wycieczka Klasy I TT do OPOLA
Wymiana Ochtrup 2016 8-15.10.2016
Dzień Edukacji Narodowej 2016
Wycieczka klasy patronackiej Wielton S.A. targach IAA Hannower 2016r.
Narodowe Czytanie
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Uchwałą Nr 2234/2015 Zarządu z dnia 08.10.2015 r. oraz Uchwałą Nr 113/X/2015 Rady Nadzorczej z dnia 22.10.2015 r. udzielił Powiatowi Wieluńskiemu dofinansowania na realizację zadania: ,,Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu” w formie pożyczki w kwocie 359 555,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 00/100) oraz w formie dotacji w kwocie 359 555,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 00/100).

Wartość całkowita w/w zadania to kwota 770 773,94 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy 94/100) z tego kwota 719 110,00 zł (słownie złotych: siedemset dziewiętnaście tysięcy sto dziesięć 00/100) stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach zadania ,,Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu” wykonamy:

- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku warsztatów szkolnych;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram wjazdowych;

- montaż układu wentylacji z oczyszczaniem i recyrkulacją;

- wymianę układu grzewczego;

- montaż ciepłociągu;

- obróbki blacharskie;

- instalację odgromową.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

 

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME