Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Od 1 września 2012 roku do 31 lipca 2014 rozpocznie realizację projektu unijnego podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – Eduscience.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.3.4 – projekty innowacyjne.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli z 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia a jego celem jest zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi.

Projekt realizują:

  • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN)
  • Edukacja Pro Futuro spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • American Systems Sp. z o.o.
  • Colin Rose - założyciel i prezes angielskiej firmy „Accelerated Learning Systems” 

W ramach projektu powstanie nowoczesna platforma, na której umieszczone będą lekcje        z zakresu geografii, chemii, fizyki i przyrody przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET.

Dzięki Polskiej Akademii Nauk uczniowie będą mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała okazję wziąć udział w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

Zaplanowano także zajęcia lekcyjne w obserwatoriach m.in. w Książu, Raciborzu, Ojcowie oraz  w laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie. Część zajęć będzie transmitowana ze statku badawczego Oceania lub odbędzie się na statku Horyzont II, gdzie uczniowie będą mieli niepowtarzalny bezpośredni kontakt z nauką.

W ramach projektu szkoła otrzyma:

  • tablicę interaktywną z oprogramowaniem
  • zestaw do monitoringu przyrodniczego
  • dostęp do platformy e-learningowej
  • dostęp do materiałów multimedialnych
  • wycieczki do instytutów naukowych
  • udział w festiwalach i piknikach naukowych

Żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie jest w stanie zapewnić tak „żywego” i fascynującego poznawania świata science.

więcej informacji o Eduscience.

strona logoania

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME