Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

*****

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z Uchwałą nr 3187/2014 Zarządu z dnia 28.11.2014r. ogłosił wynik konkursu ,,Edukacja Ekologiczna w szkołach i w przedszkolach”. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu otrzymał dofinansowanie na działania proekologiczne  w kwocie 25 560,00złotych. W ramach projektu pod nazwą ,,Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – promocja form ochrony przyrody oraz wykorzystanie ekologicznych źródeł energii” zaplanowano do końca bieżącego roku szkolnego tj. 2014/2015 realizacje następujących zadań: organizacja wycieczek ekologicznych, konkursów, prelekcji i zajęć o tematyce ekologicznej oraz zakup pomocy dydaktycznych z zakresu odnawialnych źródeł energii. Podjęte działania wpłyną na kształcenie świadomości ekologicznej, właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, rozbudzą i rozwiną zainteresowania przyrodnicze a także wpłyną na wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia, będą inspiracją do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska z wykorzystaniem min. ekologicznych źródeł energii. 

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME