Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

TECHNIKUM (4 - letnie)

elektryk

Klasa Patronacka 

logo3D

 technik elektryk NOWOŚĆ

Technik elektryk  to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji  rynkowej. Posiada wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych,  informatyki technicznej oraz komputerowych systemów pomiarowych. Technik elektryk to zawód przyszłości- specjalista po części elektronik, automatyk, informatyk oraz mechanik.
W ramach kształcenia zawodowego oferta dydaktyczna szkoły została poszerzona o moduł „odnawialne źródła energii”, dzięki czemu technik elektryk znajdzie zatrudnienie w tej prężnie rozwijającej się branży obejmującej swym zasięgiem wiele dziedzin gospodarki.

technik elektryk (z modułem: urządzenia i systemy energii odnawialnej)

W ramach kształcenia przedmiotów zawodowych oferta dydaktyczna została poszerzona o nowy moduł nauczania związany z aktywnym wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego (termiczne instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej oraz fotowoltaiczne instalacje solarne). Stanowiska dydaktyczne będą w pełni użytkowe , wyposażone w inteligentny system wykorzystujący sterowanie cyfrowe, z możliwością akwizycji danych współpracy z komputerem.

 Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

j. polski, j. obcy obowiązujący w gimnazjum (wyższa ocena na świadectwie ukończenia), matematyka,  informatyka

 Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, fizyka

W wyniku kształcenia uczeń zdobędzie nastepujace kwalifikacje:

 • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urzadzeń elektrycznych
 • E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 mechatronik


technik mechatronik − klasa patronacka Stowarzyszenie Lakiernictwa Przemysłowego

Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina, w skład której wchodzą: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka. Urządzeniem mechatronicznym może być zautomatyzowana śluza, współczesny samochód, ale także pralka czy biochip analityczny.

Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko zaawansowaną techniką- zarówno w dużych jak i małych zakładach pracy o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych  w sprzęcie gospodarstwa domowego, przemyśle obrabiarkowym, elektromaszynowym, energetycznym, motoryzacyjnym, lotniczym, spożywczym, w budownictwie, medycynie, w branży multimedialnej czy filmowej

 Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

j. polski, j. obcy obowiązujący w gimnazjum (wyższa ocena na świadectwie ukończenia), matematyka,  informatyka

 Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, fizyka

 W wyniku kształcenia uczeń zdobędzie nastepujace kwalifikacje:

 • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

   turysta

 technik obsługi turystycznej 

Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się branż. Technik obsługi turystycznej może pracować w biurach podróży, agencjach turystycznych, hotelach, pensjonatach, punktach informacji turystycznej, wydawnictwach turystycznych, ma doskonałe kwalifikacje na pilota wycieczek, może również prowadzić własną działalność gospodarczą

 Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

j. polski, j. obcy obowiązujący w gimnazjum (wyższa ocena na świadectwie ukończenia), geografia,  informatyka

 Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

geografia, j. angielski

 W wyniku kształcenia uczeń zdobędzie nastepujace kwalifikacje:

 • T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 reklama

 technik organizacji reklamy

Praktyczne umiejętności zawodowe uzyskane  wtoku kształcenia pozwalają podjąć pracę w agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, w działach marketingu i reklamy, biurach ogłoszeń, środkach masowego przekazu, w działach promocji, agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, agencjach do kontaktu z prasą , agencjach do kształtowania opinii publicznej.

 Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

j. polski, j. obcy obowiązujący w gimnazjum (wyższa ocena na świadectwie ukończenia), plastyka,  informatyka

 Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

geografia, j. angielski

 W wyniku kształcenia uczeń zdobędzie nastepujace kwalifikacje:

 • A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

grafik technik cyfrowych procesów graficznych ( potoczne określenie – grafik komputerowy)

Technik cyfrowych procesów graficznych jest poszukiwany w branży reklamowej, rozrywkowej, fotograficznej, artystycznej, w wydawnictwach, we wzornictwie przemysłowym, w inżynierii do projektowania maszyn oraz w innych dziedzinach życia.

 Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

j. polski, j. obcy obowiązujący w gimnazjum (wyższa ocena na świadectwie ukończenia), matematyka,  informatyka

 Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, informatyka

 W wyniku kształcenia uczeń zdobędzie nastepujace kwalifikacje:

 • A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
 • A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • A.55. Drukowanie cyfrowe

 Informatyka technik informatyk


Specjalność: administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi lub multimedia i grafika komputerowa. W pierwszych dwóch latach realizowane są przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe, takie jak: systemy operacyjne i sieci komputerowe, oprogramowanie biurowe, narzędzia techniki komputerowej, multimedia i grafika komputerowa. W następnych latach kształcenia administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i programowanie strukturalne i obiektowe.

 Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

j. polski, j. obcy obowiązujący w gimnazjum (wyższa ocena na świadectwie ukończenia), matematyka, informatyka

 Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, informatyka

 W wyniku kształcenia uczeń zdobędzie nastepujace kwalifikacje:

 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

TMS

 technik pojazdów samochodowych

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi realizowane są następujące przedmioty zawodowe: podstawy konstrukcji maszyn, przepisy ruchu drogowego, bezpieczeństwo pracy, silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki, pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym, język obcy zawodowy i zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa i nauka jazdy samochodem.

 Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

j. polski, j. obcy obowiązujący w gimnazjum (wyższa ocena na świadectwie ukończenia), matematyka,  informatyka

 Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, fizyka

  W wyniku kształcenia uczeń zdobędzie nastepujace kwalifikacje:

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3 - letnia)

Ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz dalsze kształcenie w technikum uzupełniającym lub uzupełniającym liceum ogólnokształcącym.

 welt

Klasa Patronacka

Wielton logo

 mechanik monter maszyn i urządzeń

Mechanik monter maszyn i urządzeń to zawód pożądany na rynku pracy. Pozwala uzyskać kwalifikacje w zakresie konserwacji, naprawy i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: obsługiwania i naprawy urządzeń mechanicznych, elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych na stanowiskach produkcyjnych w firmie Wielton; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń; posługiwania się językiem angielskim zawodowym w branży mechanicznej.

 Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

j. polski, j. obcy obowiązujący w gimnazjum (wyższa ocena na świadectwie ukończenia), matematyka, zaj. techniczne

ems

elektromechanik pojazdów samochodowych

Realizowane są następujące przedmioty zawodowe: podstawy techniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, konstrukcja pojazdów samochodowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego, pracownia elektromechanika i elektronika, zajęcia praktyczne oraz nauka jazdy samochodem.

 Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

j. polski, j. obcy obowiązujący w gimnazjum (wyższa ocena na świadectwie ukończenia), matematyka, informatyka

 ms mechanik pojazdów samochodowych

Realizowane są zajęcia z budowy pojazdów, obsługi i naprawy samochodu oraz praktyczna nauka zawodu, która odbywa się w warsztatach szkolnych oraz nauka jazdy samochodem.

 Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

j. polski, j. obcy obowiązujący w gimnazjum (wyższa ocena na świadectwie ukończenia), matematyka, informatyka

 

Branżowa szkoła I stopnia − operator obrabiarek skrawających − klasa patronacka ZUGiL S.A

          Operator obrabiarek skrawających to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami znajdą zatrudnienie w mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i za granicą. Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • znaczna część zajęć praktycznych odbędzie się na stanowiskach produkcyjnych w firmie ZUGiL S. A.;
 • nauka będzie uzupełniana przez wycieczki i szkolenia organizowane przez firmę ZUGiL S. A.

cykl kształcenia absolwent gimnazjum 3 lata

cykl kształcenia absolwent szkoły podstawowej 3 lata

branżowa szkoła I stopnia − kierowca mechanik

Kierowca mechanik zajmuje się transportem ładunków oraz wykonuje prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzeniem dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego ładunków.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia pojazdów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
 • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

cykl kształcenia absolwent gimnazjum 3 lata

cykl kształcenia absolwent szkoły podstawowej 3 lata

 

branżowa szkoła I stopnia − operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych − klasa patronacka Patrol Group Sp. z o.o.

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest zawodem, który stał się niezwykle pożądany na rynku pracy w związku z dynamicznym rozwojem sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie będzie przygotowany do wykonywania następujących czynności i zadań zawodowych:

 • obsługi i naprawy maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych;
 • profesjonalnej obsługi, naprawy i konserwacji wtryskarek;
 • przygotowania surowca do przetwarzania;
 • wykończenia produktów po procesie formowania;
 • posługiwania się językiem angielskim w tym branżowym.

Dodatkowe informacje:

 • większość zajęć praktycznych będzie odbywać się w zakładzie produkcyjnym Patrol Group;
 • nauka będzie uzupełniana poprzez wycieczki i szkolenia organizowane przez Firmę;
 • uczniowie uzyskają możliwość ukończenia kursów branżowych.

cykl kształcenia absolwent gimnazjum 3 lata

cykl kształcenia absolwent szkoły podstawowej 3 lata

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME