Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Zajęcia kółek dla technikum organizacji reklamy

"Rysujemy Technicznie"

2012 rok  10 godz.

2013 rok  30 godz.

2014 rok  20 godz. 

Uczestnicy i uczestniczki zajęć zgłębią tajniki rysunku technicznego stosując program AUTOCAD. Będą uczestniczyć w kursie ECDL CAD.

Po zdaniu egzaminu otrzymają międzynarodowy certyfikat ECDL CAD. Otrzymają pomoce dydaktyczne. Odbędą się 3 wizyty studyjne służące praktycznemu zastosowaniu projektowania komputerowego.

Zostaną zorganizowane 4-godzinne warsztaty języka angielskiego zawodowego, wykład z przedstawicielką Stowarzyszenia Kongresu Kobiet oraz 2 spotkania z doradcą zawodowym.

Podczas zajęć, warsztatów i kursów zastosowane będą nowoczesne technologie.

"Fotograf"

2012 rok  10 godz.

2013 rok  30 godz.

2014 rok  20 godz. 

Uczestnicy i uczestniczki zajęć rozszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu technik fotograficznych. Będą uczestniczyć w szkoleniu I poziomu Adobe Photoshop prowadzonym przez trenera autoryzowanej firmy. Otrzymają pomoce dydaktyczne. Odbędą się 2 wizyty studyjne służące poznaniu procesów technologicznych z zakresu fotografii analogowej i cyfrowej.

Zostaną zorganizowane 4-godzinne warsztaty języka angielskiego zawodowego, wykład z przedstawicielką Stowarzyszenia Kongresu Kobiet oraz 2 spotkania z doradcą zawodowym.

Podczas zajęć, warsztatów i szkoleń zastosowane będą nowoczesne technologie.


„WEB MASTER”

2012 rok  10 godz.

2013 rok  30 godz.

2014 rok  20 godz. 

Uczestnicy i uczestniczki zajęć rozszerzą umiejętności projektowania publikacji multimedialnych i stron www. Otrzymają pomoce dydaktyczne. Odbędą wizytę studyjną na wyższą uczelnię połączoną z warsztatami.

Zostaną zorganizowane 4-godzinne warsztaty języka angielskiego zawodowego, wykład z przedstawicielką Stowarzyszenia Kongresu Kobiet oraz 2 spotkania z doradcą zawodowym.

Podczas zajęć, warsztatów zastosowane będą nowoczesne technologie.

NASZE WWW - link do strony - równouprawnienie płci - www.naszewww.cba.pl

Zajęcia kółek dla technikum cyfrowych procesów graficznych

„3D Creators”

2012 rok  10 godz.

2013 rok  30 godz.

2014 rok  20 godz. 

Uczestnicy i uczestniczki zajęć pogłębią wiedzę z zakresu przetwarzania obiektów za pomocą efektów 3D. Będą uczestniczyć w szkoleniu I poziom 3DSmax prowadzonym przez trenera autoryzowanej firmy. Otrzymają pomoce dydaktyczne. Odbędą się 2 wizyty studyjne służące poznaniu procesów animacji komputerowej oraz spotkają się z mistrzem animacji komputerowej.

Zostaną zorganizowane 4-godzinne warsztaty języka angielskiego zawodowego, wykład z przedstawicielką Stowarzyszenia Kongresu Kobiet oraz 2 spotkania z doradcą zawodowym.

Podczas zajęć, warsztatów i szkoleń zastosowane będą nowoczesne technologie.

„Młody poligraf”

2012 rok  20 godz.

2013 rok  60 godz.

2014 rok  40 godz. 

Uczestnicy i uczestniczki zajęć poznają nowe techniki poligrafii i nowoczesne oprogramowanie poligraficzne. Otrzymają pomoce dydaktyczne. Odbędą się 2 wizyty studyjne służące poznaniu procesów technologicznych obowiązujących w poligrafii.

Zostaną zorganizowane 4-godzinne warsztaty języka angielskiego zawodowego, wykład z przedstawicielką Stowarzyszenia Kongresu Kobiet oraz 2 spotkania z doradcą zawodowym.

Podczas zajęć, warsztatów zastosowane będą nowoczesne technologie.

Zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne w zakresie kompetencji kluczowych.

Termin realizacji projektu: 1.09.2012 – 31.07.2014r.

Działania:

„3 x CAD”

Zajęcia pozalekcyjne „3 x CAD” – uczestnicy poznają oprogramowanie komputerowe do projektowania technicznego i elementy rysunku technicznego.

W ramach zajęć odbędą się:

- kurs ECDL CAD –  kończący się egzaminem ECDL CAD. Po zdaniu egzaminu otrzymają międzynarodowy certyfikat ECDL CAD

- 2 wizyty studyjne w lokalnych firmach służące poznaniu procesów technologicznych i praktycznemu zastosowaniu projektowania komputerowego.

„ Artysta fotograf”

Zajęcia  pozalekcyjne „ Artysta fotograf” – uczestnicy poznają  cyfrowe techniki fotograficzne i komputerową obróbkę zdjęć.

Zaplanowano również:

- szkolenie I poziom Adobe Photoshop  – prowadzone przez trenera autoryzowanej firmy           

2 wizyty studyjne w lokalnych firmach służące poznaniu procesów technologicznych z zakresu fotografii analogowej i cyfrowej

„Zawodowe 3D”

Zajęcia pozalekcyjne „Zawodowe 3D” – uczestnicy poznają elementy programu do projektowania  obiektów 3D, nabędą umiejętności sztuki fotomontażu,  tworzenia animacji. Zaplanowano również:

- Szkolenie I poziom 3DSmax

- 2 wizyty studyjne wyjazdowe ( „Spotkanie z mistrzem animacji komputerowej” i „Zawodowe 3D” )

„Fan klub poligrafii”

Zajęcia pozalekcyjne „Fan klub poligrafii” -  uczestnicy poznają podstawy techniki poligrafii, warsztat składu DTP oraz obróbki grafiki komputerowej. W ramach zajęć odbędą się:

- 2 wizyty studyjne służące poznaniu procesów technologicznych obowiązujących w poligrafii

„Nasze WWW”

Zajęcia pozalekcyjne „Nasze WWW” – uczestnicy nabędą umiejętności projektowania stron WWW z wykorzystaniem zaawansowanych programów komputerowych i technik programowania PHP, MySQL. W ramach zajęć odbędzie się wizyta studyjna wyjazdowa „Z technikum na politechnikę” .

Dla wszystkich grup:

  •  Warsztaty interaktywne język angielski zawodowy
  •  Wykład przedstawicielki Stowarzyszenia Kongresu Kobiet nt. równości płci i przełamywania stereotypów
  •  2 spotkania z doradcą zawodowym

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME